– Grækenland efter valget udgør ingen risiko men derimod en chance for Europa

Grækenland efter valget udgør ingen risiko men derimod en chance for Europa
Det politiske jordskred i Grækenland er en mulighed ikke kun for det kriseramte land selv men også for grundlæggende at kunne genoverveje og korrigere EU’s økonomiske og sociale politikker.
Vi understreger på ny den kritik, som fagforeningerne flere gange har givet udtryk for i de seneste år: De afgørende betingelser, hvorpå den finansielle støtte til Grækenland bliver ydet, havde fra begyndelsen ikke fortjent udtrykket „reform“. De milliarder, der er blevet udbetalt til Grækenland, blev primært anvendt til at stabilisere den finansielle sektor. Samtidig blev landet som følge af en brutal nedskæringspolitik trukket ind i en dyb recession; dermed blev Grækenland det land i EU med den største offentlige gæld. Resultatet er en social og humanitær krise uden fortilfælde i Europa: en tredjedel af befolkningen lever i fattigdom, de sociale velfærdsordninger er blevet alvorligt svækket, mindstelønnen er reduceret med 22 pct., det kollektive forhandlingssystem og andre rettigheder for de, der stadig har arbejde, er blevet demonteret; på samme tid er skattebyrden netop for de lavere indkomstgrupper blevet større. Arbejdsløsheden er nu på 27 pct., blandt unge overstiger den 50 pct. Mange mennesker har ikke nok til at betale for mad, el, varme og bolig. En stor del af befolkningen har ikke længere nogen sygesikring og kun adgang til lægehjælp i ulykkestilfælde. Valgresultatet var en ødelæggende dom over denne mislykkede politik.
Alt dette havde intet at gøre med reformer, der adresserer Grækenlands virkelige problemer. Ingen af de strukturelle problemer i landet blev løst, der blev oven i købet skabt nogle nye. Der var tale om en politik, der brød ned i stedet for at bygge op. Ægte strukturreformer såvel af navn som af gavn baner vejen for nye muligheder for økonomisk udvikling i landet – frem for at fordrive en generation af højt kvalificerede unge mennesker ud af landet. Ægte strukturreformer indeholder en seriøs bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse. Ægte strukturreformer bekæmper klientelisme og korruption ved offentlige indkøb. Den nye græske regering har ergo til opgave at fremlægge sine egne genopbygnings- og udviklingsprojekter, som bør være en del af en „europæisk investeringsplan“, som fagforeningerne længe har anmodet om, for således at skabe betingelserne for, at sådanne projekter kan bære frugt.
Der må forhandles seriøst og uden forsøg på afpresning med den nye græske regering med henblik på at give landet et økonomisk og socialt perspektiv, som rækker ud over den mislykkede nedskæringspolitik. Dette gælder især hvad angår de ruinerende betingelser, hvorpå de hidtidige internationale lån er ydet; betingelser som blev aftalt med den tidligere regering, der i mellemtiden er stemt ud af regeringskontorerne. Europa bør ikke insistere på en fortsættelse af en politik – på bekostning af befolkningen – der klart er afvist af et flertal af vælgerne. At fortsætte som hidtil bør ikke længere være en mulighed.
Fravalget af dem, der er ansvarlige for den tidligere politik i Grækenland, er en demokratisk beslutning, som skal respekteres på europæisk plan. Den nye regering har brug for en fair chance. Alle, der nu kræver, at landet bare skal fortsætte ad den tidligere såkaldte reformvej, nægter rent faktisk den græske befolkning ret til en demokratisk legitimeret ændring af politikken i sit eget land. Og hvis det tilføjes at en sådan ændring kun kan lade sig gøre, hvis Grækenland forlader ØMU’en, er det ensbetydende med at sige, at de europæiske institutioner er uforenelige med demokratiske beslutninger taget i medlemslandene. Og vil blot give de genopståede nationalistiske bevægelser i Europa medvind.
Det ofte beklagede men aldrig overvundne demokratiske underskud på europæisk plan bør ikke yderligere cementeres ved begrænsning af demokratiet i medlemslandene. Snarere må, som mange af os påpegede i opfordringen ”Europa neu begründen” fra 2012, demokratiet på EU-plan styrkes, hvis det europæiske projekt skal gives ny troværdighed. Det europæiske projekt vil ikke blive styrket gennem nedskæringsdiktater, men derimod kun gennem et demokratisk initiativ fra neden til fordel for økonomisk genopbygning og større social retfærdighed.
Dette initiativ skal nu støttes af hensyn til befolkningen i Grækenland. På samme tid vil det være til gavn for en politisk kursændring af politikken i Europa som sådan. Den politiske omvæltning i Grækenland må forvandles til en mulighed for et demokratisk og socialt Europa!

Oversat af Klaus Krogsbæk